Vi bekrefter at verken våre ansatte, arbeidere eller organisasjoner har blitt dømt for noen lovbrudd som involverer slaveri og menneskehandel. Vi har ikke vært gjenstand for noen etterforskning eller håndhevelsesforsøk angående slike lovbrudd eller påståtte lovbrudd.

På samme måte er vi også forpliktet til nulltoleranse til noen form for tvangsarbeid og enhver annen situasjon der et individ blir fratatt sin frihet og utnyttet til personlig vinning.

Vi skal i enhver situasjon opptre med absolutt integritet overfor alle våre team-medlemmer, og aldri tvinge eller påtvinge uautorisert eller ulovlig arbeid mot deres frie vilje.

Vi skal i enhver situasjon opptre med absolutt integritet overfor alle våre team-medlemmer, og aldri tvinge eller påtvinge uautorisert eller ulovlig arbeid mot deres frie vilje. Vi er forpliktet til å kjempe for frihet for alle, overalt, alltid.